Abú Simbel:


Len máloktorý okamžik od prvého vzrušenia z pohľadu na pyramídy až k veľkej stĺpovej sieni v Karnaku je v Egypte pôsobivejšie než stretnutie zo štyrmi obrovskými sochami Ramessa II. v Abú Simbel. Abú SimbelPohľad na priečelí chrámu, ožiareného vychádzajúcim slnkom prenikajúcim do hĺbky vnútornej svätyne, určite stojí za to, aby ste prenocovali v jednom z tunajších hotelov a ráno si trochu privstali. A keď sa vám to nepodarí, vyjdite pred svitaním z Asuánu, i cesta majestátnej Západnej púšte je zážitkom. Tu, v Abú Simbel, na hraniciach horného Egypta, postavil Ramess II. chrám zasvätený bohovi Amon-Re (boh Slnka), bohovi Ptahovi ( boh stvoriteľských schopností), bohovi Hannachisovi (strážcovi brán do podsvetia, ovšem i sám sebe. Štyri kolosálne postavy, každá z nich vysoká 20 m, sú obrátené priamo k vychádzajúcemu slnku a predstavujú faraóna samotného, s miniatúrnymi postavičkami kráľovny a dcér u nôh. Nad vstupom je vysoký reliéf postavy boha Amon-Re. Horní okraj vysokej fasády zdobí rada sediacich paviánov, symbolu múdrosti. Vo vnútri chrámu sú ešte ďalšie sochy Ramessa II., tento krát v prestrojení za Usira. Basreliéfy zobrazujú obeti bohom, vojenskú korisť a neľútostné zachádzanie zo zajatcami. V samom srdci chrámu sedí Ramess II. zo všetkou pompou vedľa bohov, ktorým je chrám zasvätený. Dokonalosť diela Ramessa II. sa odráža i v reštaurátorskej práci, ktorou spravilo v rokoch 1968-1972 UNESCO (v spojení s jednou švédskou firmou). Vchod vpravo od fasády vedie dovnútra umelej hory, vybudovanej pre premiestnenie chrámu. Nákresy a diagramy popisujú premiestňovania chrámu z miesta, ktoré je dnes už pod hladinou Násirového jazera, sem do umelej hory, vybavené klimatizáciou. Správca, nosiaci obrovský chrámový kľuč v tvare symbolu života (anch), vás zavedie do menšieho chrámu bohyne Hathor. Na jeho priečelí sú štyri sochy Ramessa II. s dvoma sochami jeho manželky Nefertari, oblečenej ako bohyňa Hathor. Vnútorná výzdoba je zameraná na ženskou stránku egyptského panteónu, i keď Ramess II. nemôže zostať stranou. Zhovievavá krava v samom vnútri chrámu je bohyňa Hathor.

 

choď naspät   choď dalej

© October 2002 All Rights Reserved
Web and Design
zello