Horný Egypt:

Smerom na juh podial úzkeho zeleného údolia Nílu sa Egypt stáva viac africkou než arabskou krajinou. Roztiahnutá bohatá delta sa mení v stále sa zužujúci pruh zeme podial oboch brehou tejto mohutnej rieky. Felahovia (roľníci) vyrovnávajú nedostatok zeme kultivovaním tej trošky pôdy , ktorú majú. Nad brehmi rieky vyčnieva úroda cukrovej trstiny a bavlny, voli sú zapriahnutý do primitívnych pluhov a ťahajú povozi alebo otáčajú vodnými kolesami. K zavlažovaniu polí sa využívajú všetky možné typy čerpacích systémov, aké kedy človek vymyslel. Od zaprášených hromád rozbitého riadu až po skvelé chrámy, stopy faraónskeho Egypta sa nachádzajú podial celej našej cesty. V Abydu je votívni (ďakovný) chrám zasvätený Usirovi (grec. Osiris), ktorý postavil Sethi I. (19. dynastie). V chráme sú pekné nástenné maľby , ale našľapujte opatrne s ohľadom na nerovnú podlahu a chrámové prítmie . Abydos bol zasvätený pamiatke milovaného boha Usira, ktorý sa potom, čo bol svojím bratom Sutehom (Séth) zavraždený a rozrezaný na kusy , stal kráľom podsvetia. Za veľkým Sethiho chrámom je Osireion, kenotaf, ktorý postavil Sethi I. ako symbol svojej lásky k Usirovi, ale svoju skutočnú hrobku si objednal v Údolí kráľov v Thébách, podobne ako iní faraónovia sa domnieval, že tam nebude jeho hrob nikdy objavený . 5 minútová prechádzka naprieč pieskom vás dovedie k troskám chrámu Ramessa II., na jeho stenách sú stále ešte stopy po kedysi jasne žiarivých farbách. Ďalej proti prúdu rieky je chrámový komplex v Dendere. Napravo od hlavnej brány je rímsky Augustovv chrám zrodenia, tzv. mammisi. Reliéfy v ňom nedosahujú umeleckého majstrovstva pamiatok zo Strednej a Novej ríše, ale sú zaujímavé tím, že znázorňujú zrodenie a výživu boha - dieťaťa ako symbolu egyptského vládcu. Mammisi Nechtnebofov (Nektane- bés) (30. dynastia), ďalší chrám zrodenia, bol vybudovaný v neskorších faraónskych dobách. Medzi týmito dvoma chrámami zrodení je koptský kostol. V denderskóm komplexe je najvýznamnejšou stavbou chrám bohyne Hathor, matky bohov a manželky boha Hora. Najčastejšie je zobrazovaná ako krásna žena korunovaná pôvabnými rohmi , obopínajúcimi slneční kotúč, alebo tiež ako krava, symbol plodnosti, inde sú charakteristické znaky oboch skombinovaní. Stĺpy v stĺpové sieni sú ukončené hlavicami s tvárou bohyne Hathor. Obetná sieň má podobné stĺpy a nástenné maľby , ktoré znázorňujú Hathor, ako udeľuje požehnanie. Pôjdete ďalej dovnútra, možno vás akosi neurčite z nekľudní mystické basreliéfy a prach vekov v "svätyni svätých". Odvážnejší návštevníci sa asi pôjdu so správcom pozrieť dolu do úzkych krýpt s nízkymi stropmi na ďalšie pekné nástenné maľby (a docela slušnú zbierku netopierou). V miestnostiach nad svätyni svätých je na stenách vyobrazený staroegyptský spôsob balzamovania. Tu sú stropy lemované dlhým zahnutým telom bohyne Nut, ktorá symbolizuje oblohu. Aby ste sa vymanili z ponurosti vnútorných svätostánkov, vyšplhajte sa na strechu chrámu, odkiaľ je nádherný rozhľad po okolitých kopcoch. Na západ odtiaľto je Sväté jazero a vzadu stojí menší chrám bohyne Eset (grécky Isis), ktorá bola sestrou a manželkou boha Usira a matkou boha Hora (grécky Hóros).

choď naspät   choď dalej

© October 2002 All Rights Reserved
Web and Design
zello