Hlavné mesto Kos
má 12 000 obyvateľov
   Vlastná história osídľovania začína niekedy v 4. storočí pred n.l. , keď Kos bol založený ako nové hlavné mesto ostrova. Ešte pred tím tu však sídlili starogrécky Achájovia. Mesto Kos sa skoro vyvinulo v bohatú obchodnú oázu, ktorá prosperovala vďaka chránenému prístavu a blízkosti maloázijskej pevnine. Tunajší obyvatelia však museli vzdorovať prírodným silám niekoľko krát v priebehu storočí poničili mesto mohutné zemetrasenia. Naposledy sa zem zatriasla v roku 1933, kedy mnohé domy boli zrovnané zo zemou. V rovnako pravidelných vlnách prichádzali dobyvatelia. Grékov vystriedali Rimania, Byzantci, Benátčania, Johanitovia a nakoniec tu vládli Turci. Všetci tu po sebe zanechali svedectvo v kameni, takže prechádzka mestom sa podobá exkurzii múzeom tejto cez dvetisíc rokov starej histórií. Centrom mesta Kos je rušný rušný prístav s farebnou zmesou jachiet z celého sveta, malých rybárskych člnov a výletných lodí. Nad všetkým bdie mohutná pevnosť ako symbol mesta. Za pobrežnou promenádou je spleť uličiek a námestí. Veľká časť starého mesta je zahrnutá do pešej zóny. V kľude si môžete vychutnať pohľad na talianske stavby z 20.storočia osmanské mešity a antické pozostatky mesta.

Prechádzka (2-3 hodiny)
   Okružnú prehliadku začíname v centre mesta Kos, v rušnom prístave Mandráki. Podial skromných pozostatkov antického štadiónu ideme ulicou P. Tsaldári k najznámejším vykopávkam v meste. Tu je Gymnasion, ktorý ľahko poznáme podľa znovu postavených stĺpov. Starou rímskou ulicou sa dostaneme do východnej časti archeologického náleziska, kde môžeme zbadať početné fragmenty mozaiky. Ďalšie zaujímavé miesto bolo odkryté niekoľko krokov odtiaľto, na druhej strane živej ulice Grigoríou E. Rady lavíc malého rímskeho ódeionu sa tu ponúkajú k odpočinku. Skôr než sa vrátime do centra centra, zájdeme ku kedysi nádhernej rímskej vile, Casa Romana, s mozaikami. Šikmo od ódeionu vedie malá strmá ulička podľa vykopáviek akropole nahor na Platía Diagóra. Tu si môžeme posedieť v mnoho reštauráciách, aby sme sa potom vydali úzkou ulicou Apélou do labyrintu starého mesta, kde obchod vedľa obchodu. Ulica Iféstou nás dovedie na centrálne námestie, Platía Eleftherías, rozdelenom tržnicou na dve časti. Tu sa týči nedaleko Defterdarovej mešity a Archeologického múzea mestská katedrála. Príjemné kaviarne za tržnicou a okolo mešity ponúkajú možnosť posedieť v chládku a osviežiť sa. Tzv. Bránou daní, sa dostaneme na agoru, trh antického mesta. Mešita s dvojitou lodžií nám ukáže cestu k slávnemu Hippokratovému platanu a opodiaľ stojacemu Palácu guvernéra. Cez mostík sa dostaneme do kastelu, pevnosti johanitov, odkiaľ sa otvára pôsobivý pohľad na prístav a okolie.   
© September 2004 All Rights Reserved
Web and Design
zello